Mountain

Mountain

„Mountain“ 2013, Oil on Canvas, 30 x 40 cm